Ik leer anders

Leren op je eigen manier is voor kinderen niet altijd een gegeven. Met name kinderen die op school niet geheel uit de verf komen. Bij deze methode hebben met name rechtsgeoriënteerde kinderen en volwassenen veel baat bij. Deze manier gaat er vanuit dat ieder mens denkt op 4 verschillende niveau's: visueel, kinesthetisch, auditief en digitaal.

Het doel van coaching is om het kind op een natuurlijke manier en vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren.

Het coachingstraject gaat uit van de kracht van het kind. Het kind zal leren wat zijn/ haar natuurlijke manier van leren is. Dit geeft het kind weer plezier in het leren wat zijn motivatie weer ten goede zal komen. Door erachter te komen hoe het kind het gemakkelijkst leert zal het minder tijd kwijt zijn aan leren en daardoor meer tijd hebben om te spelen.

Meestal wordt er op school aangegeven dat het kind niet goed mee kan op school en wel slim is of dat de ouders thuis wel zien dat hun kind slim is. Wat op school wordt gezien zijn automatiseringsproblemen, spellingsproblemen, leesproblemen en rekenproblemen.

Hoe kan dit dan?

Deze kinderen hebben één ding gemeen; zij hebben een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te denken. Dit betekent dat zij visueel en kinesthetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld. Juist deze groep kinderen denkt in beelden en niet in woorden. Daarnaast associëren zij heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen, waardoor zij nog al eens als ‘afwezig’ of ‘afgeleid’ worden betiteld.

Ons onderwijs is ingericht voor kinderen met een voorkeur om met hun linkerhersenhelft te denken. Zij zijn juist rationeel en auditief ingesteld. Men kan eenvoudigweg spreken van verschillende leerstijlen.

Rechtsgeoriënteerde kinderen automatiseren niet zoals school hen dat leert; school zegt, dat als je iets maar vaak genoeg herhaalt, het vanzelf in je lange termijngeheugen komt. Door de verschillende gedachtestromen en associaties wordt bij deze kinderen op deze manier van leren het automatiseringsproces verstoord.

We gaan er vanuit dat met name rechtsgeoriënteerde kinderen leren door te visualiseren en dat wat geleerd moet worden in het hoofd te zetten.

Juist rechtgeoriënteerde kinderen hebben het talent om dit op een effectieve en snelle manier uit te voeren. Hierdoor blijft ‘wat er in zit’ er in. Zij leren voor het leven en op deze manier kunnen ze gemakkelijk automatiseren. Hierdoor wordt leren voor hun leuk en gemakkelijk.

Uw kind gaat al na de eerste sessie een beter resultaat laten zien, wat sterk op de motivatie van uw kind werkt. Kinderen worden assertiever en enthousiaster, ze vinden leren leuker en ze presteren beter op school. Daardoor krijgen ze meer tijd om te spelen en hebben ze meer plezier in het leren.


Sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en AD(H)D

Het mooie van deze mensen is dat zij heel goed kunnen visualiseren. Daardoor kunnen ze heel goed het gevoel visualiseren en er op een andere manier mee werken. Door deze methode toe te passen is de kans erg groot dat wat eerst een "probleem" was na, deze methode niks meer van het gevoel in het lichaam zit. Hierdoor kunnen zij makkelijk via technieken in hun kracht kmen te staan en dit oproepen wanneer nodig. Ook even een adempauze door even 'weg' te gaan kan al een hele verlichting geven.

Mensen met een voorkeur voor visueel, kinesthetisch representatief systeem laten vaker gedrag zien die op school of werk minder handig werkt. Deze mensen zien veel, voelen veel waardoor zij sneller en vanuit diverse kanten iets kunnen belichten. Dit betekent dat zij een antwoord vaak al snel hebben gevonden daar waar anderen nog diverse stappen moeten maken. Wat dan lastiger wordt is het uitleggen van het antwoord de stappen gaan zo snel en vaak vanuit zoveel hoeken bekeken dat de route ernaar toe vergeten is.

Deze mensen leren voor het leven. Dit is een voordeel en tevens maakt dit het hen ook niet gemakkelijk. Zij weten veel over veel onderwerpen en in hun enthousiame willen ze dit graag delen. Doordat zij veel voelen kunnen ze via die weg ook veel informatie opslaan en ophalen. Al duurt dit wat langer. Door alle prikkels die deze mensen binnen krijgen kan het erg onrustig worden in het lichaam. Beweging is een manier om deze prikkels enigsinds onder controle te krijgen en dat is nog niet zo handig in de klas of tijdens een vergadering. Het stilzitten kan ontzettend veel energie vragen van hun zodanig dan hun concentatie uitgaat naar het stilzitten en niet meer naar de instructie wat wordt benoemd als concentratie stoornis, of AD(H)D gedrag. Deze mensen hebben een geweldige levendige inbeeldingsvermogen. Dat maakt het leven leuk.

Het mooie van deze mensen is dat zij heel goed kunnen visualiseren. Daardoor kunnen ze heel goed het gevoel visualiseren en er op een andere manier mee werken. Door deze methode toe te passen is de kans erg groot dat wat eerst een "probleem" was na, deze methode niks meer van het gevoel in het lichaam zit. Hierdoor kunnen zij makkelijk via technieken in hun kracht komen te staan en dit oproepen wanneer nodig.