Motorisch Remedial Teacher


Motorisch Remedial Teaching is afgekort M.R.T. Hierbij wordt er op een positieve en sportieve manier persoonlijk gewerkt aan het stimuleren, ontwikkelen en het beter samen laten werken van de hersenen zodat het kind beter in staat is om te kunnen bewegen en te leren. De motorische ontwikkeling en de relfex inhibitie die soms tijdens het opgroeien van een kind niet goed worden doorlopen zullen bij M.R.T. worden gezien.

U zult zien dat met de oefeneningen van M.R.T. de oorzaak wordt aangepakt. Hierdoor verbeteren de motoriek en de schoolprestaties van uw kind. Het kind zal ook een ander gedrag gaan laten zien: het zelfvertrouwen gaat groeien en het kan beter met zijn lichaam communiceren. Het wel weten maar niet kunnen wordt nu: wel weten en ook kunnen! Dat wil zeggen: kunnen schrijven, concentreren, rennen, fietsen, zwemmen, tekenen, vangen, lezen, rekenen, rustig zitten, enz

Door allerlei speelse oefeningen worden de hersenhelften gestimuleerd en geactiveerd. Het kind ontwikkelt zich in het geheel dus motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel!

Bij M.R.T. gaat het om het optimaliseren van de mogelijkheden dat elk kind in zich heeft.


M.R.T. werkt vanuit de oorzaak en in beweging!

Wanneer de motorische ontwikkeling niet goed wordt doorlopen, zullen niet alle reflexen inhiberen (uitdoven) wat dan in de motoriek tot uiting komt en hierdoor zullen de fijne als de grove motoriek wat verstoort raken. Het lichaam kan dan niet meer op een juiste manier worden aangestuurd. Ook zal er gekeken worden naar de basale voorkeurskant. Wanneer deze niet op een juiste manier tot stand (lateralisatie) is gekomen zal het altijd meer energie en moeite kosten om te voldoen aan de snelheid, netheid van werken en keuzes maken in het leren-, werkend- en dagelijks leven.

M.R.T. werkt vanuit de oorzaak naar de oplossing toe. Tijdens de M.R.T. training werken we altijd aan de reflexen, de grote motoriek, de fijne motoriek en de oogmotoriek. Door deze combinatie worden alle probleemgebieden aangepakt. Kinderen ervaren de training als een soort “sport” waar ze op zitten. Alle oefeningen worden verpakt op een leuke en speelse manier. Plezier in het bewegen is en blijft belangrijk.MRT werkt vanuit de oorzaak en in beweging!

MRT werkt vanuit de oorzaak en in beweging!